[image]

MÂNGÂIETORUL
celor întristați, bolnavi și bătrâni
sau
ADUNARE DE GÂNDURI
Pentru ridicarea sufletului mai presus de
durerile și suferințele acestei vieți


de
ARHIMANDRITUL DIONISIE
fost Episcop al Buzăului


[image]


Tipărită întâia oară în zilele Domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei, anul Domnului 1850, cu binecuvântarea Prea Sf. Sale D.D.
Nifon Sevastis, ocârmuitor al Sf. Mitropolii


Tipărită a doua oară în anul mântuirii 1915
de
UN PIOS CREȘTIN
care a împărțit-o gratuit

Tipărită a treia oară de
TOMA N. DINISCHIOTU
Comerciant din București
1942

Publicată a patra oară în versiune online de
ANTONIE nevrednicul
anul de la Hristos 2005